11. 3. 2020

Pozastavení činnosti střediska (Junáka) od 11.března do odvolání

Vážení rodiče, členové i přátelé střediska,

k vlastní nelibosti Vás musíme informovat, že činnosti v našem středisku budou od středy 11. března ve významné míře pozastaveny. Důvodem je šíření pandemie COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2. K pozastavení aktivní činnosti nás vede aktuální situace ve světě, v ČR, a rozhodnutí vedení Junáka (citujeme):

„Vedení Junáka – českého skauta rozhodlo, že od 11. března do odvolání bude pozastavena veškerá běžná skautská činnost. Jedná se o družinové schůzky, oddílové schůzky, výpravy, závody i akce skautského vzdělávání.
Jde o těžký krok, který navazuje na rozhodnutí přijímané státními institucemi v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací. Jako skauti a skautky cítíme naši společenskou odpovědnost a chceme jednat s ohledem na ochranu starších a oslabených spoluobčanů. Jsme přesvědčeni, že jde o dobrý preventivní krok ve správný čas.“

Text celého rozhodnutí včetně odkazů dále naleznete zde.

Co to znamená pro nás všechny v praxi:

  • nebudou se konat žádné akce (společné aktivity) družin, oddílů a střediska (týká se především schůzek, výletů, výprav, závodů a soutěží) pro členy střediska
  • činnosti vedení oddílů a střediska přerušeny nebudou (vedoucí se budou dále dle vlastní potřeby scházet), vedoucí věnují volný čas další možné práci pro Junák (chystání táborů, plánování činnosti, úklidu kluboven, přípravě programu a dalších aktivit)
  • činnost je prozatím omezena na dobu neurčitou, o zahájení činnosti a aktuálních informacích vás budeme informovat

Vedoucí v blízké době zapracují na alternativním individuálním programu pro své oddíly. Veškeré dotazy, týkající se čehokoliv, směřujte na vedoucí svého oddílu.

Doufáme v brzké zahájení naší činnosti a přejeme všem pevné zdraví.