Vyznamenání

Seznam udělených skautských vyznamenání a ocenění včetně historických, které byly uděleny členům 13. střediska Hiawatha v Brně.

1. Řád stříbrného trojlístku

 

Nejvyšší skautský Řád, udělovaný pouze členkám. Může být maximálně 12 žijících nositelek.

 • Ing. Anna Machová - ANIČKA, bývalá nositelka, řád udělen 13. 11. 2008

1a. Čestná lilie v trojlístku (stříbro)

 • Ing. Miloslav Sekanina - MOKASÍN

2. Členství ve Svojsíkově oddíle

Čestná jednotka Junáka, která stojí mimo jeho organizační strukturu a členství v ní je jedním z nejvyšších vyznamenání Junáka.

Současní členové 

 • Ing. Zdeněk Kolečkář, CSc. - KOLEČKO
 • Ing. Miloslav Sekanina - MOKASÍN
 • Zora Pospíchalová - ZORKA

Dřívější členové

 • Ing. Jan Navrátil - CVRČEK, bývalý vedoucí střediska
 • Ing. Anna Machová - ANIČKA, bývalá místonáčelní Junáka
 • JUDr. Alois Durďák - LUIS, bývalý předseda RK
 • JUDr. Borko Koldovský

3. Medaile svatého Jiří

Uděluje se činovníkům jako výraz ocenění soustavné práce ve výchově dětí, mládeže a dospělých. Má tři stupně - bronzový, stříbrný, zlatý.

Bronzový stupeň

 • Zora Pospíchalová - ZORKA, dřívější zástupkyně vedoucího střediska a vedoucí 13. oddílu světlušek, udělena 29. 9. 2011
 • Barbora Zedníčková - AYA, vedoucí 13. dívčího oddílu a zástupce vedoucího střediska, udělena 7. 3. 2014
 • Mgr. Lukáš Ustrnul - KONOY, dřívější vedoucí 13. chlapeckého oddílu a zástupce vedoucího střediska,  udělena 7. 3. 2014
 • MUDr. Ivona Ottová - WALIČA, vedoucí 13. dívčího oddílu a zástupkyně vedoucího střediska, udělena 20. 3. 2016
 • Ing. arch. Karel Otto - WAUN, zakladatel oddílu Awen, vzdělavatel a střediskový činnovník, udělena 26. 7. 2018

4. Medaile Merkura

Uděluje se členům Junáka činných v oblasti hospodářské a organizační. Má tři stupně - bronzový, stříbrný, zlatý.

Stříbrný stupeň

 • Ing. Michal Zedníček - PEŠNI, bývalý vedoucí střediska, hospodář, správce základny. místopředseda skautského okresu Brno-město a "budovatel", udělena x. x. 2018

5. Medaile díků

Uděluje se členům Junáka jako výraz ocenění obětavé a aktivní služby skautskému hnutí.

 • Ing. Zdeněk Kolečkář, CSc. - KOLEČKO, vedoucí 13. kmene dospělých, udělena 24. 4. 2000
 • Josef Drábek - PEPÍČEK, dřívější správce Svojsíkova srubu, udělena 9. 4. 2008
 • Ing. Jiří Mynář, dřívější hospodář a předseda RK střediska, udělena 9. 4. 2008
 • Pavel Mynář, vedoucí 13. kmene dospělých, udělena 9. 4. 2008
 • Ing. Vladimír Tesař - PIM, dřívější vedoucí střediska, udělena 29. 9. 2011
 • Karel Konečný, dřívější vedoucí 13. chlapeckého oddílu, udělena 29. 9. 2011
 • Ing. Zdeněk Souček - ŽIRAF, udělena 29. 9. 2011
 • Ing. Josef Šimek - CECIL, udělena 29. 9. 2011 "in memoriam"
 • Ing. Michal Zedníček - PEŠNI, hospodář a dřívější vedoucí střediska, udělena 18. 6. 2014
 • Michal Pospíšil - SAVANA - vedoucí 34. oddílu ze Žebětína a vedocí tamějšího bývalého střediska, udělena 25. 2. 2016
 • Ing. Miloslav Sekanina - MOKASÍN, udělena 9.5.1970

6. Medaile Syrinx

Má dva stupně - bronzový a stříbrný. Udělována členům kmene dospělých, kteří se aktivně podíleli na jeho činnosti a rozvoji.

2. stupeň - Stříbrný 

 • Ing. Zdeněk Kolečkář, CSc. - KOLEČKO, udělena dne 28. 10. 2003
 • Ing. Miloslav Sekanina - MOKASÍN, udělena 28.10.2009

1 . stupeň - Bronzový 

 • Ing. Zdeněk Kolečkář, CSc. - KOLEČKO, udělena dne 24. 4. 2002
 • Pavel Mynář, udělena dne 29. 9. 2011
 • Ing. Miloslav Sekanina - MOKASÍN, udělena 24. 4. 2003

7. Medaile skautské vděčnosti

Uděluje se nečlenům Junáka a veřejným činitelům za významnou pomoc skautskému hnutí.

 • Mgr. Daniel Šíma, dřívější předseda Sdružení přátel Junáka 13. střediska, udělena 22. 1. 2003

8. Medaile Jihomoravského kraje TGM bronzového stupně

Za mimořádnou službu překračující hranice regionu (za koronakrize v roce 2020 řídili roznos 24 000 letáků, řešili distribuci roušek seniorům na Brně-střed a pomáhali Červenému kříži v řadě dalších aktivit).

 • Vít Burian - Wabun, 16. 7. 2020
 • Bronislav Špaňhěl - Chicko, 16. 7. 2020

9. Historická vyznamenání

Junácký kříž "Za vlast 1939 - 1945"

Skautský válečný řád. Udělován členům Junáka v odboji. Zlatý stupeň udělován pouze "in memoriam".

 • Ing. František Hanzelka - SUP BĚLOHLAV - zlatý stupeň, druhý vůdce chlapecké třináctky
 • MUC. Mirko Koldovský - zlatý stupeň
 • JUDr. Borko Koldovský - stříbrný stupeň
 • Ing. Jan Navrátil - CVRČEK - bronzový stupeň

Řád svatého Václava

Měl tři stupně záslužné a jeden čestný. Určen činovníkům katolického vyznání. Mohlo být maximálně 50 žijících nositleů.

 • Ing. Zdeněk Kolečkář, CSc. - KOLEČKO, řád udělen 23. 4. 1948

Řád junácké lilie - trojlístek skautek

Udělován skautským činovníkům i nečlenům Junáka za zásluhy a rozvoj hnutí, službu vlasti, k odčiněníí křivd a útrap vězení nebo perzekuce a za zvláštní zásluhy.

 • Ing. Anna Machová - ANIČKA, řád udělen 20. 5. 1970
 • Ing. Miloslav Sekanina - MOKASÍN, řád udělen 24.4.1997

Řád skautské vděčnosti 

Dvě varianty - skautská a civilní. Obdoba Medaile skautské vděčnosti.

 • Ing. Jan Navrátil - CVRČEK, řád udělen 24. 4. 1993
 • Ing. Miloslav Sekanina - MOKASÍN, řád udělen 9.4.1999

Stříbrná Syrinx

Předchůdce současné Medaile Syrinx.

 • Ing. František Hanzelka - SUP BĚLOHLAV, udělena 12. 1. 1948
 • Ing. Anna Machová - ANIČKA, udělena 28. 10. 1968

Pamětní medaile BRJ (3. stupeň)

 • Ing. Miloslav Sekanina - MOKASÍN, udělena 29.9.1990

Medaile Za zásluhy o skautské hnutí JmK TGM (bronz)

 • Ing. Miloslav Sekanina - MOKASÍN, udělena 23.11.2009

Medaile Lilie přátelství (stříbro)

 • Ing. Miloslav Sekanina - MOKASÍN, udělena 28.10.2010

9. Březové lístky

Odznak se uděluje těm, kteří pracují s dětmi a mládeží jako ocenění aktivity a ochoty věnovat svůj čas druhým. Odznaky udělují pouze nositelé. Ocenění je meziorganizační a má 12 stupňů.

4. stupeň - žlutý

 • Barbora Zedníčková - AYA, udělen 07/2018
 • Ing. Michal Zedníček - PEŠNI, udělen 07/2018
 • MUDr. Ivona Ottová - WALIČA, udělen 07/2018

3. stupeň - tmavěmodrý

 • Bc. Jakub Smejkal - STUR, udělen 08/2016

2. stupeň - světlemodrý

 • Mgr. Lukáš Ustrnul - KONOY, udělen 12/2013
 • Michal Pospíšil - SAVANA, udělen 12/2013
 • Jana Kučerová, DiS. - MAKI, udělen 07/2015
 • Ing. Jan Král - REGI, udělen 07/2016
 • Karolína Kunceová - ARI, udělen 04/2017
 • Ing. arch. Karel Otto - WAUN, udělen 08/2017
 • Marie Lukášová - TORI, udělen 09/2017
 • Lucie Maršálková - CINDY, udělen 09/2017
 • Terezie Kratochvílová - BERUŠKA, udělen 09/2017

1. stupeň - zelený

 • Mgr. Petr Pospíchal - SODŽI, udělen 12/2013
 • Gabriela Havlínová - KITTY, udělen 06/2014
 • Vít Burian - WABUN, udělen 09/2017
 • Jan Kouřil - ŠEWON, udělen 09/2017
 • Jan Fasora - STEN, udělen 09/2017
 • Martin Fasora - RAYMOND, udělen 09/2017
 • Bronislav Špaňhel - CHICKO, udělen 09/2017
 • Stella Jakubcová - CHIARA, udělen 09/2017
 • Filip Maršálek - AKI, udělen 09/2017
 • Kateřina Somolová - TAMI, udělen 09/2017