Tábor Syrov

"Na následujících řádcích bychom Vám rádi stručně a přehledně podali informace k našemu letošnímu společnému táboru oddílů vlčat a skautů z Lužánek a Fénixů z Bosonoh. Tábor je vyvrcholením celoroční činnosti v našich oddílech. Nejvíce prožitků si totiž naši členové odváží právě z tábora. Aby vše klapalo, jak má, vedoucí věnují přípravě táborů spoustu svého volného času. Čtěte tedy, prosím, následující řádky pozorně."

Pokud hledáte informace o táboře skautek, světlušek z Lužánek, Awen z Popůvek či oddílu ze Žebětína, přejděte na stránku věnující se jejich táboru.

Následující řádky zachycují pouze ty nejdůležitější informace. Podrobnější informace jsou zachyceny v dokumentu "Pokyny k táboru Syrov 2024".

Informační schůzka pro rodiče

Pro všechny rodiče pořádáme krátké setkání, během které snažíme popsat dění na táboře a odpovědět na všechny otázky, které na nás budete mít. Snad se nám tento rok znovu poštěstí a sejdeme se ve Svojsíkově srubu v Lužánkách.

Schůzky se budou konat během březnového měsíce a svolávají si je vedoucí jednotlivých oddílů. 

Dokumenty

Důležité termíny

Vzhledem k přechodu na nové přihlášky, se termíny mohou lišit. 

  • do 15. 4. 2024 odevzdat přihlášky na tábor,
  • do 15. 5. 2024 uhrazení táborového poplatku.
    Táborový poplatek činí 4.800 Kč (3T), 3.800 (2T) a 2.400 Kč (1T)
  • do 31. 5. 2024 odevzdání zdravotní dokumentace (originál zdravotní způsobilosti, kartička pojištěnce, příp. kopie očkovacího průkazu),
  • v den příjezdu na tábor odevzdání potvrzení o bezinfekčnosti (s datem příjezdu dítěte na tábor) a dodání chybějících dokumentů v papírové podobě.
  • termín tábora 1. 7. 2024 až 20. 7. 2024
  • 19.7. 2024 ve večerních hodinách je závěrečný táborák, na který jste srdečně zváni

Akce spojené s táborem

Tábor

Tábor začíná v pondělí 1. 7. 2024 (pokyny k příjezdu dostanete od vedoucích oddílů) a končí 20. 7. 2024 v odpoledních hodinách.

Příprava vybavení v Husovicích

Účast skautů, termín dle domluvy (duben/květen/červen). Operativní domluva a příprava vybavení v našem skladu na Náměstí Republiky.

Tyčovina 14. – 16. 6. 2024

Účast vedení a dobrovolníků z řad skautů. Doprava osobními automobily. Na akci předpřipravujeme tábořiště.

Nakládání Husovic + stavěcí četa 27. 6. - 30. 6. 2024

Účast skautů, starších Fénixů, vedení a dobrovolníků z řad příznivců a rodičů. Náplní je převezení táborového a osobního vybavení a následná stavba tábora a veškerého zařízení.

Nakládání započne ve pátek 28. července ve __ hodin (Náměstí republiky 4) a bude probíhat do cca __ hodin . V tomto čase je možné doručit osobní vybavení a také nám pomoci s naložením dodávky. S dodávkou odjíždí první skupina na tábor. Na stavěcí četu (víkend 29. 6. - 30. 6.) zveme dobrovolníky z řad rodičů, kteří nám jsou ochotni pomoci se stavbou tábora. Pokud se plánujete zúčastnit, dejte vědět svému vedoucímu, ať s Vámi počítáme. Pokud máte k dispozici akuvrtačku, vezměte ji, prosím, s sebou. Děkujeme!

Hromadný odjezd

...

Kontaktní adresa a umístění

Konkrétní místo tábora (Mapy.cz)

Adresa:

(jméno)

Skautský tábor střediska Hiawatha z Brna

pošta Senožaty, 394 56

Kontakty na vedoucí

Stejně tak lze využít kontaktů na oddílové vedoucí (dokument "Pokyny k táboru Syrov").

Ač se snažíme být k dispozici co v největší možné míře, je možné, že se nás nepodaří zastihnout. V takovém případě budeme při nejbližší možné příležitosti volat zpět.