Tábor Syrov

"Na následujících řádcích bychom Vám rádi stručně a přehledně podali informace k našemu letošnímu společnému táboru oddílů vlčat a skautů z Lužánek a Fénixů z Bosonoh. Tábor je vyvrcholením celoroční činnosti v našich oddílech. Nejvíce prožitků si totiž naši členové odváží právě z tábora. Aby vše klapalo, jak má, vedoucí věnují přípravě táborů spoustu svého volného času. Čtěte tedy, prosím, následující řádky pozorně."

Pokud hledáte informace o táboře skautek, světlušek z Lužánek, Awen z Popůvek či oddílu ze Žebětína, přejděte na stránku věnující se jejich táboru.

Následující řádky zachycují pouze ty nejdůležitější informace. Podrobnější informace jsou zachyceny v dokumentu "Pokyny k táboru Syrov 2021".

Informační schůzka pro rodiče

Pro všechny rodiče pořádáme krátké setkání, během které snažíme popsat dění na táboře a odpovědět na všechny otázky, které na nás budete mít. Jelikož tento rok se toto setkání nebude moc uskutečnit v našem milovaném srubu, bude nahrazeno on-line formou. 

Schůzky se budou konat začátkem dubnového měsíce a svolávají si je vedoucí jednotlivých oddílů. 

Dokumenty

Důležité termíny

 • do 30. 4. 2021 odevzdat přihlášky na tábor (elektronicky),
 • do 30. 4. 2021 odevzdání zdravotní dokumentace (aktualizovaný střediskový zdravotní dotazník, kopie karty pojištěnce a očkovacího průkazu),
 • do 31. 5. 2021 uhrazení táborového poplatku, na bankovní účet 2300101486/2010, variabilní symbol - datum narození dítěte ve tvaru DDMMRRRR. Táborový poplatek činí 4.100 Kč (3T), 3.200 Kč (2T) a 2.000 Kč (1T).
 • do 31. 5. 2021 odevzdání zbylé zdravotní dokumentace (originál zdravotní způsobilosti),
 • do 31.5.2021 je nejzazší termín odevzdání přihlášek na tábor (fyzicky),
 • 1. 7. 2021 (13-15 hodin) nakládání osobních věcí - na Náměstí republiky 4. Ač se snažíme manipulovat s věcmi co nejopatrněji, počasí nezabráníme a proto, prosím, věci nepromokavě zabalte,
 • v den příjezdu na tábor odevzdání potvrzení o bezinfekčnosti (s datem příjezdu dítěte na tábor) a dodání chybějících dokumentů v papírové podobě. Příjezd, prosím, do 13 hodin.

Akce spojené s táborem

Příprava vybavení v Husovicích

Účast skautů, termín dle domluvy (duben/květen/červen). Operativní domluva a příprava vybavení v našem skladu na Náměstí Republiky.

Tyčovina 25. - 27. 6. 2021

Účast vedení a dobrovolníků z řad skautů. Doprava osobními automobily. Na akci předpřipravujeme tábořiště.

Nakládání Husovic + stavěcí četa 1. - 4. 7. 2021

Účast skautů, starších Fénixů, vedení a dobrovolníků z řad příznivců a rodičů. Náplní je převezení táborového a osobního vybavení a následná stavba tábora a veškerého zařízení.

Nakládání započne ve čtvrtek 1. července ve 13 hodin (Náměstí republiky 4) a bude probíhat do cca 15 hodin . V tomto čase je možné doručit osobní vybavení a také nám pomoci s naložením dodávky. S dodávkou odjíždí první skupina na tábor. U zbytku starších Fénixů se předpokládá jejich příjezd v sobotu 3. 7. do 13 hodin (skauti a starší Fénix se spolupodílí na stavbě tábora). Na stavěcí četu (víkend 2. - 4. 7.) zveme dobrovolníky z řad rodičů, kteří nám jsou ochotni pomoci se stavbou tábora. Pokud se plánujete zúčastnit, dejte vědět svému vedoucímu, ať s Vámi počítáme. Pokud máte k dispozici akuvrtačku, vezměte ji, prosím, s sebou. Děkujeme!

Hromadný odjezd

Hromadný odjezd na letošní tábor se neplánuje, kvůli zvýšenému riziku nakažení v hromadných prostředcích. Prosíme tedy, aby jste zhodnotili individuální možnosti odvozu svých dětí na tábor Termín pro příjezd na tábořiště v je v pondělí/sobotu do 13 hodin.

Dobourání tábořiště, úklid a uskladnění vybavení v Husovicích 31. 7. 2021

Tábor končí jeho kompletním uklizením a uskladněním vybavení ve skladu v Husovicích. Tamtéž budou dovezeny i hromadně odvážené osobní věci (odpolední hodiny). Děti je možno si odvézt z tábora i individuálně (po oficiálním zakončení - cca 14-15 hodin). Dřívější odjezd, prosím, neplánujte. Zároveň budeme rádi za pomoc s odvozem účastníků a uskladněním vybavení v Husovicích.

Kontaktní adresa a umístění

Konkrétní místo tábora (Mapy.cz)

Adresa:

(jméno)

Skautský tábor střediska Hiawatha z Brna

pošta Senožaty, 394 56

Kontakty na vedoucí

 • vedoucí tábora

  Bronislav Špaňhel (Chicko)

 • zástupce vedoucího tábora

  Vít Burian (Wabun)

Stejně tak lze využít kontaktů na oddílové vedoucí (dokument "Pokyny k táboru Syrov").

Ač se snažíme být k dispozici co v největší možné míře, je možné, že se nás nepodaří zastihnout. V takovém případě budeme při nejbližší možné příležitosti volat zpět.