Naši podporovatelé

V naší činnosti nás podporuje mnoho institucí a jednotlivců. Jejich seznam najdete na této stránce. Zároveň nabízíme možnost se zapojit do chodu střediska a pomoci se nám rozvíjet. Ať už po stránce materiální, finanční, přímého zapojení a dalších.

V naší činnosti nás podporují:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Jihomoravský kraj

 

V roce 2023 podpořil dotací 97 tisíc korun projekt "Vybavení tábořišť střediska Hiawatha".

V roce 2022 podpořil dotací 95 tisíc korun projekt "Vybavení tábořišť střediska Hiawatha".

V roce 2021 podpořil dotací 68 tisíc korun projekt "Údržba a zabezpečení základen".

V roce 2020 podpořil dotací 30 tisíc korun projekt "Zabezpečení a oprava základen" a dotací 200 tisíc korun projekt "Rekonstrukce střechy základny Bažantnice".

V roce 2019 podpořil dotací 130 tisíc korun projekt "Obnova vybavení na tábořištích" a dotací 165 tisíc korun projekt "Zdravě na táborech Hiawathy".

V roce 2017 podpořil dotací 80 tisíc korun projekt "Oprava a dovybavení základen a tábořišť".

 Jihomoravský kraj nás podporoval pravidelně i ve dřívějších letech.

Statutární město Brno

 

Statutární město Brno, městská část Bosonohy

 

Statutární město Brno, městská část Žebětín

Obec Popůvky