Plán akcí

Na této stránce najdete souhrnný přehled o všech akcích, které pořádáme. Najdete tu kalendář střediskových akcí, odkazy na plány akcí jednotlivých odddílů a informace o táborech.

Střediskové akce

Zde naleznete kalendář s plánovanými akcemi pro celé středisko, pro veřejnost a pro naše bývalé členy a přátele. Kalendář udržuje Pešni, proto ho neváhejte kontaktovat, pokud budete chtít nějakou akci přidat.

Oddílové akce

Oddílové plány akcí naleznete většinou na stránkách oddílů, případně si je vyžádejte u oddílového vedoucího.

Tábory

Tábor je vyvrcholením celoroční činnosti jednotlivých oddílů, a tudíž je nejdůležitější akcí celého roku. Děti mají na táboře možnost všestranně se rozvíjet a získat mnoho nezapomenutelných zážitků.

Na táborech se především učí být platným členem týmu, osvojují si pravidla spravedlivého soupeření, ověřují praktické dovednosti i teoretické vědomosti. Naučí se zde vařit, pracovat s nářadím, číst v mapě, stavět stany a různé táborové stavby, starat se o sebe a také si vybudují bližší vztah k přírodě.

Děti v průběhu tábora hrají celotáborovou hru a účastní se nejrůznějších zážitkových programů, které jim v paměti vydrží na dlouhou dobu.

Naše tábory trvají zpravidla tři týdny, které děti stráví v klidném, přírodou obklopeném prostředí pod dohledem několika zodpovědných vedoucích a dále také zdravotníka, který má vzdělání potřebné pro svou funkci.

Fotky z akcí