Oddíly

Abychom mohli dobře fungovat a abychom dětem poskytli intenzivní zážitek z každé akce, pro běžnou činnost jsou naši členové rozděleni celkem do sedmi oddílů. V rámci oddílu probíhají schůzky a většina ostatních akcí, některé výlety (a hlavně tábor a různé závody) jsou však pořádány pro více oddílů zároveň, někdy pro celé středisko. Už víš, do kterého oddílu patříš ty?