6. 3. 2023

Ohlédnutí za střediskovým sněmem 2023

Včera večer se konal střediskový sněm, jako každé tři roky. Na směnu se volí vedení střediska, další členové střediskové rady a delegáti na vyšší sněmy (okresní, krajský, valný). Představují se vize na další tři roky, a tak dále.

A teď vám, co jste tu nebyli, přinášíme menší shrnutí včerejška:

Máme částečně nové vedení, v čele střediska zůstává Jakub Smejkal - Stur, místo zástupce ale po letech opouští Barbora Zedníčková - Aya a místo ní máme nového Sturova zástupce, kterým nyní je Bronislav Špaňhel - Chicko.

Stur dostal svou první medaili, a to bronzový stupeň Medaile Merkura, která se uděluje za zásluhy v oblasti organizace, hospodaření, správy majetku.

Jinak ale vše ostatní zůstává při starém, takže kdo tu včera nebyl, nemusí se bát, že nezůstal kámen na kameni. Třináctka je i nadále Hiawathou a tak to bude!

Více fotografií najdete na https://galerie.trinactka.com/.