Časopis

Čas od času máte tu možnost v ruce držet vždy nový, aktuální a jedinečný výtisk našeho střediskového časopisu Náhodník

Je určen všem zájemcům - od členů našeho střediska přes jejich rodiče až po kohokoliv z široké veřejnosti. Jeho účelem je informovat a pobavit, na jeho stránkách můžete nalézt například plán akcí na ony dva měsíce, novinky z předchozích dvou, články z různých koutů střediska, fotky a v neposlední řadě frky. 

V případě zájmu je časopis buď vytištěný - u šéfredaktora - anebo jej můžete shlédnout na svém monitoru, a to mezi dokumenty ke stažení

Časopis Náhodník navazuje na své předchůdce: střediskový Wampum HIAWATHA, STOPAŘ skautů nebo NORSU skautek.

Jak bylo předesláno, časopis je tu pro vás všechny. Rovněž i jeho obsah je otevřený, každý z vás má možnost stát se jeho redaktorem či přispěvatelem. Jakýkoliv příspěvek bude vřele vítán, ať už je o čemkoliv. 

Historie časopisů v našem středisku

Nejstarším periodikem, které se autorovi článku dostalo do ruky, je Tomík (táborové číslo) z roku 1986, kdy jsme ještě jako středisko byli
registrováni pod Turistickým Oddílem Mládeže – proto Tomík. Je docela zajímavé číst, jak se tehdy redaktoři dívali na tu naši bohulibou (skutskou) činnost...

Po zlegalizování skautingu se žurnalistická činnost značně rozkveltla. Nutno zmínit dívčí oběžník Červotoč (nejstarší doložený výtisk z roku 1996), se kterým ovšem prokazatelně zároveň vycházel i chlapecký časopis. O pár let později vydávala děvčata časopis NORSU, již poněkud graficky vyzrálejší. V té době (tj. zhruba před rokem 2000) byly v oběhu celkem až čtyři (!) nezávislé zpravodaje. Kromě zmiňované NORSU vycházel i proslulý měsíčník STOPA(ř), a to v nákladu 50 výtisků. Z této doby pochází rovněž i „1. Číslo nového časopisu Světlušek“ (30ks). Nicméně za hlavní nástroj informovnosti se vydával střediskový Wampum HIAWATHA. Toho se za měsíc vydalo na 200 kusů (!!!).

Posléze, pravda, zpravodajství tohoto typu trochu upadalo. Nikoli však co se týče kvality. Poslední STOPAŘ vyšel v listopadu 2003, ale co do obsahu, stylistiky a grafického provedení jej hodnotím asi nejlépe. Možná je to trochu i tím, že si na něj ještě pamatuju. Jako skautík jsem jej považoval za obrovský artefakt a tyto pocity nejspíš ještě stále přetrvaly.

Od roku 2009 byla časopisecká činnost ve středisku obnovena, a začal opět vycházet středisková HIAWATHA. O dva roky později jej nahradil o něco modernější nástupce, Náhodník, a to ze dvou důvodů: první z nich je patrný již z názvu – časopis již nevychází šestkrát do roka, ale jen zhruba čtyřikrát ročně v nepravidelných intervalech. Druhým důvodem je pak zavedení nového vizuálního stylu, v němž jsou provedeny např. i tyto stránky.

V dnešní době (2018) je vydávání střediskového Náhodníku již zcela nepravidelné. Středisko se zaměřuje na on-line komunikaci skrze webové stránky a sociální sítě.

Část této sondy do historie byla převzata z 0. čísla časopisu Hiawatha, kde naleznete rovněž některé zajímavé ukázky z historických časopisů.