Často kladené otázky

Od kolika let mohou chodit děti do vašeho skautského oddílu?

Minimální věk dětí se liší oddíl od oddílu. Některé oddíly nabírají již od pěti let, jiné od sedmi. Podrobnosti najdete na stránkách jednotlivých oddílů.

Do jakých věkových kategorií jsou děti rozděleny?

  • 6 - 11 let - světlušky, vlčata
  • 11 - 16 let - skauti, skautky
  • od 16 let - roveři, rangers, kteří pomáhají s vedením dětí a později se z nich třeba stanou samostatní vedoucí

Kolik se u vás na rok platí a na co jsou peníze použity?

  • roční příspěvek činí 1500 Kč, ze kterého se platí pronájmy kluboven, materiály na program a veškeré oddílové (střediskové) zázemí
  • výlety se platí zvlášť, vždy před akcí - peníze na výlety jsou určeny na ubytování, dopravu, stravu, vstupy, materiál - typicky jde o 250-300 Kč za dvoudenní výpravu
  • účastnický poplatek za 3týdenní tábor v závislosti na místě pořádání 3500-3900 Kč

Co čeká mé dítě v oddíle?

Děti se u nás poznají s novými kamarády, se kterými prožijí mnoho různých zážitků. V rámci oddílů jsou také rozděleny do menších skupinek, kde se učí spolu vycházet a rozhodovat společně. Osvojují si pravidla poctivé hry a učí se zodpovědnosti  sami za sebe i za druhé.

Na schůzkách i výletech se naučí mnoho různých nových i netradičních činností - zakusí spaní ve stanech, výlety do přírody, naučí se rozdělat oheň a vařit na něm, pracovat s mapou, pracovat s různým nářadím, poznávat rostliny a zvířata, vyrábět z kůže, z hlíny,...

Na výletech poznají různá zajímavá místa - přírodní i kulturní památky, prohlédnou si jeskyně, půjdou s oddílem do Zoo nebo třeba plavat. 

Programy oddílů jsou přizpůsobeny tak, aby byly úměrné věku dětí a aby přinášely radost z nových zkušeností a z objevování nových míst, nikoli aby děti vystavovaly nepřiměřeným nárokům.

Jak často se scházíte?

Každý oddíl se schází jednou týdně na schůzkách, viz stránka Oddíly.

Dále jezdíme na výlety, které se konají většinou jednou za dva až tři týdny a jsou jednodenní nebo vícedenní.

Kam jezdíte na víkendové výpravy?

Na výpravy jezdíme různě po republice zejména do krajů Jihomoravského, Olomouckého a na Vysočinu kvůli dopravě. Využíváme ubytování na skautských základnách.

Jak dlouho trvá a kdy je letní tábor?

Tradičně se koná první tři týdny v červenci a stojí 3500-3900 Kč.

Jakou výbavu má dítě nosit na schůzku a na výlety?

Jakou výbavu má dítě nosit na schůzku či výlety najdete na stránce Výstroj a výzbroj.

Jakou mají vaši vedoucí kvalifikaci?

Naši vedoucí skládají několik zkoušek, které zajišťují, že je o děti z hlediska bezpečnosti i výchovy postaráno. 

Na každé akci musí být přítomný člověk, který má složenou zkoušku Zdravotník zotavovacích akcí - jedná se o kurz první pomoci s teoretickým i praktickým vyškolením.

Dále pak mají vedoucí oddílu složenou Vůdcovskou zkoušku - jedná se o skautskou zkoušku, která se skládá z několika částí - bezpečnost, právo, hospodaření, pedagogika,... na základě této vykonané zkoušky má vedoucí osvědčení jako Pracovník s dětmi a mládeží ve volném čase a Hlavní vedoucí dětského tábora.

Vzdělávací kurzy jsou akreditovány MŠMT.

Co znamená V + V?

Jedná se o výzbroj a výstroj, kterou by děti měly nosit na každý výlet. Je to seznam potřebných věcí, se kterým jsou děti seznámeny hned při nástupu do oddílu, více viz stránka Výstroj a výzbroj.

 

Pokud máte nějaký dotaz, na který jste zde nenašli odpověď, neváhejte kontaktovat vedoucího konkrétního oddílu, který na Vaše dotazy rád odpoví.